>

بهشتی باشیم

بهشتی باشیم |beheshtibashim

بهشتی هدر
بهشتی باشیم

اصلا حــسین جنس غمش فرق می کند
این راه عشق پیچ و خمش فرق می کـند
اینجــا گدا همیــــــــشه طلبکار می شـود
اینجـــــــا که آمدی کــرمش فرق می کند
شاعـــــــــر شدم برای سـرودن برایشـان
این خانــــواده محتشـمش فــرق می کند
مـن از حسیــــــــــنُ منیِ پیغمبــــــر خدا
فهمیدم ام حسین همش فرق می کند...

۱ مطلب با موضوع «امام هادی» ثبت شده است


امام هادی علیه السلام :
اُذْکُرْ حَسَراتِ التَّفریطِ تَأخُذْ بتقَدیمِ الحَزمِ .
افسوس‌هاى ناشى از کوتاهى نمودن در کار را به یاد آور، تا احتیاط و دوراندیشى در پیش گیرى.
أعلام الدین : ص۳۱۱

  • بهشتی باشیم